מדרש גד"ש - הקיצו ורננו

post_audio
לפני 6 שנים

חגי תשרי כמהלך פנימי אחד,

תמצית הקשר בין עם ישראל לקב"ה

בריאת האדם ופנימיות הרצון

חוצפן גאולי

עבודת האדם

post_audio
לפני 6 שנים

חוויות מאומן

קרליבך על יום כיפור

קטרוג המלאכים אל מול הערך העצמי

רק מהמקום הבלתי אפשרי - אפשר להתחיל באמונה

בזבוז זמן - כל רגע בלי מחשבה על ה'

נבראתי בצלם - אני…

post_audio
לפני 6 שנים

התבודדות

בקול דממה דקה

להיות ברשות היחיד גם כשאתה ברשות הרבים

ללבב את הלב

להמליך אותו על עולמך הפנימי

החיים שלו - דרכינו

post_audio
לפני 6 שנים

גן עדן תחתון

קרליבך - מחויבות להרגיש את הטוב

לך לך - לעצם נקודת האמת

קרבה לעומק העומקים שלך - ומתוך זה להתקרב לעולם

קירבה לה' = קירבה לאנשים

ממה מתרחקים - לך -…

post_audio
לפני 6 שנים

מה ה' חושב עלי ?!

האחריות לרצות - לא להגיע...

מי שחושב על אחרים - לא באמת איכפת לו מהם

מחויבות לדיוק לרצון ה' - נשמת אדם תנחהו

זיהוי רצון ה' - נוכחות האמת הפנימית הצופה…

post_audio
לפני 6 שנים

המתנה בפתח הקדושה

קרוב ה' לכל קוראיו

זוגיות - אור חוזר

סיפור על ביצים...

השתפכות הנפש

שיהיה לך טוב עם עצמך עכשיו !

post_audio
לפני 6 שנים

בין הגר לשרה - ניסיון העקדה

עד כמה האמונה חיה בי...

תן לי תפילה שמה שעובר עלי - "בסדר"

לחזור להיות מעורסל - ע"י ה' יתברך

post_audio
לפני 6 שנים

על האמת והטוב שבי

חיי מוהר"ן - אהבת חברים

שכל העולם יתמהו על אהבתנו...

אהבת ישראל ככלי לשפע - כלליות

אם הלב אוהב ישראל - הרי הוא כלי

סיפור מקרליבך

post_audio
לפני 6 שנים

פתיחה - לבוא בימים - להיות נוכח

מהלך אליעזר - חלבן - בראשית עמוד שמא.

לדעת מקומנו - גילוי כשרוננו

בביטול החיצוניות מתמזגים בפנימיות

להיות ענף המשתלשל ממנו יתברך

post_audio
לפני 6 שנים

זיהוי - היכן ההרגשות מושרשות

במחשבה וברגש

זילזול בזולת - ריחוק מפנימיותך

גאוה - חסימה לשפע האלוקי

החלק שבי שמרגיש - מתפלל שאשוב

דרדסים

הסביבה משקפת את…

post_audio
לפני 6 שנים

להיות בתנועה של התקרבות

עולם הבא - כל המאורעות לתיקוני ולטובתי

כל מחשבה , דיבור ומעשה - חומר גלם להתקרב אליו

המגע עם עצמי - מגע עם ה'

הקיצו ורננו - הגלות והגאולה

post_audio
לפני 6 שנים

כל המייחלים לה' - המייחלים דיקא !

מה שחסר לך תיתן

ממקומנו לבקש את ה' - להעלות הכל לה'

העבודה באה מעצמה / מעצמך - כמו גלים

רמב"ם הלכות תפילה - פרק אהבה