מדרש גד"ש - הקיצו ורננו

post_audio
לפני 5 שנים

מהכרה חיצונה - להכרה פנימית

"סולם מוצב ארצה..." - כך כל אדם - המפגש בין שמיים (פנימיות) וארץ (חוץ)

"אבן גדולה על פי הבאר..." - באר מיים חיים - הגילוי האלוקי בפנימיות לבבך - כמעיין…

post_audio
לפני 5 שנים

תפילה - אבות תיקנום - יסוד הרצון והתשוקה הפנימית לקרבת ה'

למצוא קשר פשוט עם התפילה - מהנה

אבות הורישו לנו את עצמיותינו

אדם - המשתנה התמידי - מהות משתנה בגוונים שונים - ניגון…

post_video
לפני 5 שנים

יובל אידרא - הקיצו ו כסליו שמחה וריקודים - מדר"ש גד"ש

post_audio
לפני 5 שנים

הקדמה  - קשר בין החברים

ויצא - מילה דשטותא משחררת את המערכת מגניבת הדעת לישוב הדעת

השמחה היא העדות שהלב שלם עם אלוקיו

וישלח - הכנעה (מלחמה) / הבדלה (מתנה) / המתקה (תפילה)…

post_audio
לפני 5 שנים

מסכת שבת - כבתה, אינו זקוק לה יותר

חרל"פ - זקיקתנו למה שבפנים - שבפנים אינו נכבה לעולם

קשר עם פנימיות האור - הנצחית

וקשר עם אומות העולם - שבי

המהות שבי קובעת !

post_audio
לפני 5 שנים

שלמות העיצה ולדבר מהתכלית - היקבצו בני יעקוב

וישב - השמחה בעבודה הפנימית ועבודת התיקון

לקבל את הגזרות עם רווחי ההשגחה "בטוב"

בית הילל ובית שמאי שבתוכי בהתאם למציאות והצורך…

post_audio
לפני 5 שנים

שיתוף - תפילה כפעימות לב

לעורר כוונה ולב בתפילה - 1. נוכח פני ה'  2. חיבור לתיבות התפילה

התפילה מייצגת את החיבור שלי עם עצמי

קשר רוחני עם האתה - "ברוך…

post_audio
לפני 5 שנים

חנוכה מדבר על האור עצמו

1. הנקודה היהודית - שמחה - ביטוי לקשר עם ה'

2. מסירות נפש - ללכת נגד ההרגל - זה מעל המידות

לעורר את עצמנו לחג - לחפש את מה שאתה לא מכיר בעצמך...מקום…

post_audio
לפני 5 שנים

אהבת חברים - התכללות באש ואור השמחה - אור צדיקים יישמח

סיפור גילוי תורה ט"ו - מוהר"ן - האור הגנוז

אין נחמה אלא - הקב"ה

סיפור לשבת - פני הדור כפני הספר...

 

post_audio
לפני 5 שנים

ביום טובה להיות בטוב, ביום רעה - ראה

עבודת אברהם - עמוד קפב

תכלית היסורים, מבט של אמת ללא תועלת עצמית, להביא לקרבת ה'

הנפש הבהמית  - נוטה למנוחה - כביכול לעבודת ה'

איפה…

post_audio
לפני 5 שנים

אהבת חברים - סגולה להתמדה

פרשה - יהודה מדבר עם ה', שיתן לו כוח...

ללמוד להרגיש בהכרה את היצירות הפנימיות ולהוציא אותן מהכח אל הפועל

מפורסם של שקר - משהו פנימי שאינו שייך לך…

post_audio
לפני 5 שנים

קרליבך - החריש והקציר, הקציר הוא בזכות דמעות החורש

חורש - עובד באמונה ללא ראיית התוצאות, להאמין שגם הלא טוב יתהפך לטובה

קוצר - להראות לעולם את הטוב

התפילה - הכלי של היהודי…