post_audio
לפני 5 שנים

אתמול ציינו את האזכרה של הרב שלמה, 11  שנים לפטירתו.

במהלך האזכרה השמענו קטעים מתוך השיעור על פרשת שמיני 

מובא פה השיעור המלא.

post_audio
לפני 5 שנים

פתיחה לספר שמות 

כיצד צריך ללמוד את תהליך היציאה ממצרים ?

post_audio
לפני 5 שנים

ברכה ושלום - האם שני מושגים הללו סותרים זה את זה ?

כיצד ניתן לחיות בשלום כאשר כל אחד מגלה את הייחודיות האישית שלו בתוך המציאות ומול הייחודיות של האחר?

בשיעור זה מעמיק הרב בהבנת מושג…

post_audio
לפני 5 שנים

שיעור לרגל הוצאת הספר סוד לשון הקודש - שיעור בישיבת המקובלים בית אל - שלושה חודשים לפני הסתלקותו של ר' שלמה זצ"ל 

post_audio
לפני 6 שנים

חלק ב

בשיעור זה יגלה לנו הרב שלמה את הסוד הטמון בגמרא במסכת סנהדרין 

אמר רבי יוחנן  מאי דכתיב (מהו שכתוב) ולא קרב זה אל זה כל הלילה (שמות י"ד, 20), בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב…

post_audio
לפני 6 שנים

חלק א

בשיעור זה יגלה לנו הרב שלמה את הסוד הטמון בגמרא במסכת סנהדרין 

אמר רבי יוחנן  מאי דכתיב (מהו שכתוב) ולא קרב זה אל זה כל הלילה (שמות י"ד, 20), בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב…

post_audio
לפני 6 שנים

פרשת ויצא .

"המקום " היכן הוא אותו המקום ומדוע לא נזכר באופן ברור ?

על שאלות אלו ועוד בשיעור ..

פרשת השבוע

שיעורי פרשת השבוע, על פי חכמת הקבלה, וברוח המורים השונים שקיבל מהם הרב שלמה ז"ל.