שאלות ותשובות אקטואליות בדיני ממונות

post_text
לפני 3 שנים

שאלה

דבר מצוי הוא שכשחסר בבית מצרך מסוים הולכים לבקש מהשכנים.

האם כשמשיבים להם בחזרה יש איסור ריבית, שהרי לפעמים מחזירים כמות גדולה יותר או מוצר ששוויו הכספי גדול…

post_text
לפני 3 שנים

שאלה

האם אדם שרוצה למכור חפץ אישי שלו, יכול למכור בכל מחיר שירצה, או שהוא צריך למכור במחיר המקובל בשוק?

תשובה

באיסור הונאה יש חילוק בין אדם…

post_text
לפני 3 שנים

שאלה

נער דחף את חברו בפנימיה, החבר נפל על מיטה של חבר שלישי ופגע בפלאפון ושברו, מי חייב לשלם?

תשובה

כתב בשו"ת משפטים ישרים (חלק א סימן רעה)…

post_text
לפני 3 שנים

שאלה

שני חברים שכרו דירה בשותפות לתקופה מסוימת, באמצע התקופה אחד החברים נישא והביא שוכר אחר במקומו, אלא שהחבר הרווק טוען שאינו יכול לדור עם השותף החדש כיון שהוא אינו מספיק…

post_text
לפני 3 שנים

תיווכו לו דירה ומישהו אחר הציע לו ללא תיווך

שאלה

מעשה בחתן שחיפש דירה, ונכנס לאחד ממשרדי התיווך והראו לו כמה דירות שמצאו חן בעיניו והתכוון ללכת…

post_text
לפני 3 שנים

שאלה

מהו המקור למושג "היזק שמיעה" ומה תוקפו?

תשובה

בתלמוד מושג זה איננו מוזכר.

כתב המאירי (בחידושיו למס' ב"ב ב.)…

post_text
לפני 3 שנים

שאלה

האם מותר לפתוח בית כנסת בבית דירות ללא רשות השכנים?

תשובה

מרן פסק בשו"ע (יו"ד רמה כב ,חו"מ קנו ג) שאדם הרוצה לפתוח תלמוד תורה בביתו אין…

post_text
לפני 2 שנים

הזמין פייטן וביטל הזמנתו ביום האירוע

 

שאלה

אדם שנולד לו פטר חמור והזמין פייטן לטקס הפדיון, הפייטן דחה הרבה הזמנות שהיה יכול לקבל תמורתן כ 10…

post_text
לפני 2 שנים

כיצד שמין שכרו של פועל בטל

הרב אלעד שלמה יוסף

המונח "פועל בטל", מוזכר במקומות רבים בדברי חז"ל ובספרות ההלכה.

במאמר זה…

post_text
לפני 2 שנים

הרב אוריאל אליהו, ראש כולל 'כרמי המשפט' - ענב

post_text
לפני 2 שנים

נזקי עשן

 

שאלה

מי שיש לו תנור…