שיעור שני במבוא לקבלת בשיטת האר"י הרמח"ל והרב קוק.

שיעורים בפנימיות התורה- לפי סדר ההשתלשלות