יובל אידרא - הקיצו ו כסליו שמחה וריקודים - מדר"ש גד"ש

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו