קרליבך - החריש והקציר, הקציר הוא בזכות דמעות החורש

חורש - עובד באמונה ללא ראיית התוצאות, להאמין שגם הלא טוב יתהפך לטובה

קוצר - להראות לעולם את הטוב

התפילה - הכלי של היהודי

שיחות הר"ן - להתחבר להווה, העליות והירידות הן רק כלי להשגת קרבת ה'

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו