נק. החבר - התיקון אינו במציאות אלא באופן תפיסתנו את המציאות - בדעת

המציאות היא רמז לפנימיות המלובשת בה - לדבר עצמו

האדם מתעסק עם המציאות כפי עומק פנימיותו

הפשטת הלבושים בשביל לפגוש את הדבר בעצמו - הקב"ה

מציאת הצדיק שיביא אותנו לשורש נשמתנו

4 נכנסו לפרדס - בגישה שלי לצדיק - כפי עומק / עקמומיות לבבי

לחיות מבפנים-טירת צבי