יובל משתף על לוויה של התינוק שלום בער

לפני מתן תורה היתה הממשלה בידי ה', אחרי מתן תורה נתן ממשלתו לישראל

תורה - בתווך בין האין סוף לסוף ויוצרת חיבור

התורה - לבוש רצונותיו של הקב"ה - שורש המציאות של עולמינו - עולמך

למה לומדים תורה ועושים מצוות ?! - ככה הוא רוצה...

תילחם - נצחוני בני

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו