סיום מסכת ברכות - אורי

שיר אלוני - הרצון

שיר אילן - רק רוצה אותך הלילה

חלבן - תפילה - קטע קריאה

תפילה שארית מהמקדש - חיבור שמיים וארץ

משפיעה בכל העולמות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו