מתוך זיהויים פנימיים ניתן לזהות את חוסר הדיוקים בחיינו

ביטול לימוד תורה => לא למדתי מהרגע את התיקון לחיי

הדיוק הפנימי מיישר את המציאות החיצונית

ייסורים הם ביטוי של דבר שיצא ממקומו

יסורים בשביל זכויות ושכר לעולם הבא -> לרגע הבא עלי

אם הייסורים מאהבה אך לא קיבלת אותם ככאלו בדעתך - לא קיבלת שכרם

העיקר לא לאבד את הקשר עם ה' הן בייסורים והן בהצלחות

הייסורים כבת קול הקוראת אליך לקשר וחיבור למקום חדש וגבוה יותר

החזרת האמונהבהשגחה פרטית, שיש לסבל ולכל דבר בחיי משמעות - של אהבה וקשר עם ה'

עיקר היהדות תלוי בלהתחזק איך שהוא, ויש עניין שהכל מתהפך לטובה - פורים - ונהפוכו...

משיבת נפש - עין חרוד