לעבוד את ה' בשמחה, זהו התיקון והנקודה הקדושה של כל המצוות

שמחה על הקשר הפשוט - הפנימי הנעלם - ללא מילים

הקבלה בין כלי המשכן למבנה האדם - המשכן נבנה מהנקודות הטובות של כל אחד

עזרה - קורבנות - מימד הנפש שלנו - השמחה כשדברים מסתדרים,כבוד, טוב לי...

היכל - קטורת/נרות - מימד הרוח - עדינות רוחנות, בלב, מידות, דיבור - שמחה על הבנה רוחנית

קודש קודשים - תפילה/מחשבה/רצון - מימד הנשמה - קשר עצמי ללא תנועה - שמחת חיים שאינה תלויה בדבר - עצם החיים

האדם אינו העליות והירידות שלו, אלא הינן ביטוי של גילוי אלוקי , שהאדם צריך לשאת בקירבו בדרכי התשובה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו