הקדמה - מתוך החסרון, דרישה פנימית להתחדשות ושינוי, מוכן לחפש מקום חדש - להיות

לחדש את הרצון להתחדש

חודש הגאולה - זמן ותדר המאפשר להתחבר לעצמי, לחלק האלוקי שבי ולהיגאל, לצאת ממיצרי הגוף

זמן החיים הינו הזמן לחשוף את נשמתי ע"י עבודה

נקודת החמץ - הגאווה המסתירה את האור העצמי, וכל עוד אתה לש את הבצק, הינו שאתה בעבודה פנימית, זה לא יטפח...

קרליבך - הקדושה הינה מתנה משמיים והקב"ה מתעלם ממעשי ומדלג על עוונותי מכיוון שהוא מסתכל על עומק ליבי, עומק הרצונות הטובים והטוב הגמור שבתוכי.

כי זה מי שאני באמת לאמיתה  - טוב גמור !

לחיות מבפנים-טירת צבי