1. הקדמה והתחלה - מעשה מבן מלך ובן שפחה שהתחלפו

משיבת נפש - עין חרוד