ברור מטרת חיי...

הרגעים בהם אני זוכר את ה' - הם הרגעים הנקראים חיים

תחיית המתים - התעוררות לחשוב על ה' והתכלית בכל רגע ורגע

רצון לדבקות אמיתי - זה עונג ומשמח

סבל - פיסות חיים המנותקות ממנו יתברך...

לאן מובילה הדרך ?! - ברור גמור עד שירגיש בנפשו ממש - שאין דבר עוד מלבדו...

אלוני שר.

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו