אנחנו תלויים באהבה שלנו - לא חידוש המוח, אלא חידוש הלב - ממנו תוצאות חיים

יש צורך בתבלין ותרופה - הסוד- המקום הכי גבוה מושך חסדים למקום הכי נמוך

העיכוב הינו בתפיסת החיים המדומיינת והלא מבוררת 

הפשט הינו הסוד, דרש הינו הדרישה מהחיים, רמז הינו רמז לפנימיותך, סוד - החיים ממש המאחדים את הכל

מהות החיבור והאיחוד

להתרגש מהחיים - אורגאניזם - אור גנוז...

חפץ חיים - מידת האמונה - "...נרגש ונדהם, חידה כמוסה, מלפפת לבבו, מעיינו ומגמתו, לכסוף ולהתגעגע בעומדו בפני גן נעול..."

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו