שיעור בנושא ברור כוחם וסמכותם של חז"ל. קביעת חג השבועות, וחגים נוספים.

נושאים שונים