שיחות הרן"ן - שיחה א - "כי אני ידעתי"

כמה שאתה נותן מקום לה' יתברך להיכנס - ככה הוא בליבך

שיח חברים : יוסי משתף מנפשו, שמחה מגלה איבר חדש, יובל משתף מפנקסו...

מעומק פנימיותך אתה קולט את עומק פנימיות המציאות

הכשרת האברכים - פרק ב' - התלהבות והתרגשות

להיות גבוה מפשעיו בשביל לטפל בקטנות

נראה ונרגיש את ה' - זה העיקר, באמצעות גילוי הנפש (בשלב ראשון)

כפי שהנשמה רואה ואינה נראת - כך הנפש - ויש להעלותה ממקום העלמותה ולגלותה

עבודת גילוי הנפש דרך החושים ממש

תרגיל: כתיבה על פנקס את גילויי הנפש כפשוטם - ללא תוספות או ביקורת

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו