חטא המרגלים בחיי... מתוך חופש הבחירה והרצון לברר...

נשמת המרגלים היתה גבוהה מארץ ישראל - בחינת לאה

חטא האדם הראשון - ניתוק בין שמיים לארץ בין החיבור של הרוחניות לגשמיות בעבודה

בחינת רחל - חיבור עם הגילויים בחיינו - עם הקרקע - בארץ - חוץ - גוף - דעת

בחינת לאה - חיבור עם הנסתר בחיינו - עם הרוחניות - בשמיים - פנימיות - נשמה - אמונה

המעבר מהמדבר לארץ ישראל הינו שינוי תפיסתי בעבודת ה'

בארץ ישראל יש את עבודת הברורים מתוך העלמה באמונה - המרגלים לא היו מוכנים להצטמצם לעבודה בהסתרה ובזריקת הדעת שלהם

בחינת בית המקדש - חיבור שמיים וארץ - ירושליים  - עיר שחוברה לה יחדיו

החטא - היה הרצון לעלייה תמידית ללא רצון לרדת לעולם הזה - למקומות הלא מבוררים בחייו - אין שלמות ללא ירידה ! לא היו מוכנים לזרוק את דעתם לאמונה בדבר חדש.

ע"מ לקבל אור חדש מדרגה חדשה, עליך לזרוק את דעתך - באמונה בטוב ובמטיב

בתהליך האישי יש רגעי ידיעה ואז נאחזים בהם ונשארים תקועים בהן אח"כ - החיים הם עלייה וירידה - ידיעה ואמונה (חוסר ידיעה)

באמצעות האמונה עולים במדרגות - קשר בין המלכות לכתר - 2 הקצוות בספירות בעצם מחוברים

עבודת האמונה - פינוי מקום ע"מ לקבל מקום חדש... מעבר מאני לאין - מידיעה לחוסר ידיעה - כדרך חיים...

ילד נעשה חכם בעיני עצמו, העניו ככל שמבין יותר, מבין שהוא לא באמת מבין את העולם והבריאה...

עבודה בתמימות ופשיטות ולא מתוך הישענות על הידיעה/החכמה  וההבנות שלך.

חיבור לה' - המשענת האמיתית והיחידה בחיינו - באמונה !

בחינת גאוה בחטא המרגלים הפרטי שלי - לא מוכן לשחרר את הנהגותי והאחיזות שלי - צריך להגיע להפקרות בקדושה=> לענווה - ע"מ לקבל את המדרגה הבאה ולא לפחד להגיע למקומות הנמוכים - ניגון ארץ ישראל, ניגון של עלייה וירידה, חיבור עליונים ותחתונים בריקוד של ידיעה ואמונה.

 

 

 

 

 

משיבת נפש - עין חרוד