&@&@...ניגון...&@&@

הכשרת האברכים - בית החבריה, סניף גן עדן תחתון

שליחת המרגלים - טעם נפגם - פגם באמונה - לבדוק בדרך הטבע

השתדלות מעבר למידה 1. כוחי ועוצם ידי 2. עצלות

חטא העגל - הגשמת יתר - פגם בכלים

חטא המרגלים - ריבוי אור - אי רצון לרדת לעולם הזה

שחרור הנהגת הידיעה - כמו בהמה - להרפות הדעת

חיבור למקוריות שלנו - לנביעה הפנימית

יובל מספר על המכינה - חטא ההרגלים

אמונה - לצאת ממחויבות של דרך הטבע

דיבת הארץ - שקר מלובש באמת - שקרים תחת דעות אמיתיות

הדעה נובעת ממידה לא מבוררת

..."התנין זועבי שבי"...

&@&@... ניגון  -שירת העשבים... &@&@

לשמיעה דרך היוטויב : https://youtu.be/QuDl24sA6Nk

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו