ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.

שיעורים בפנימיות התורה- לפי סדר ההשתלשלות