חיבור לזמן העכשוי - ערנות פנימית ומודעות לזיהוי הנקודה השייכת אליך כעת

2 ביטויים בהרגש האור;

1. אור היש - גילוי וביטוי של שמחה

2. אור האין - העדרות האור (חוסר בהירות / הרגשת חסרון)

הרגשת החסרון מעוררת להשלמת האור הגנוז - לעתיד לבוא (עוד רגע)

עתיד - פנימיות ההווה

טללי חיים - דברים - קלט - כרובים מעורים בחורבן

דווקא בחורבן הופיעה תשוקה

הנפילה בחטא היא תוצאה של משהו/קלקול קדום יותר שהיה בכח והתוצאה זה כבר הפועל מקום שנבנה

שורש החטא בפנימיות הנפש -  הסתלקות השכינה - יובש פנימי

באמצעות החרטה מתעורר הלב לחיות אחרי ההתאבנות (ועולה למקום גבוה יותר)

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו