אהבת איש הישראלי - עד אין סוף

לחבר את הלב למקום ולזמן

מעגל אהבה

גילוי אור האהבה

מחילה של טו באב

אין עוון ביעקב

לקום כלביא ...

לעורר ולהאיר את הלב הסגור

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו