ואתחנן - רש"י - מתנת חינם

משה מלמד - תהיה בתודעה "שלא מגיע לך דבר..."

"כשמפנים מקום - אז מגיע מקום אמיתי..."

אין יאוש מלבקש ולרצות להתקרב

אבחנה בין שאלה שכל ולשאלה מהותית

2 בחינות בתפילה - אמצעי ומטרה

אחת שאלתי - להיות בדעת של קרבת ה'

תחושת הפער והמרחק - היא היא קרבת ה'

תפילה כדרך ארץ

קשר עם האנשים משקף את הקשר עם ה'

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו