משקל על הברור של האמת והצדק

השופט והשוטר באדם באים לייצר חיים של אמת

שופט: ראייה רחבה, גילוי האמת בהכרה, מהכוח לפועל במחשבה - (שוחד מעוור את עיני מלראות את פנימיותי) => אהבת אמת

שוטר: להגיד את המילים של המשפט, השיבותה אל לבבך, לעזור לקיים וליישם את האמת, מהכוח לפועל במעשה - בדיבור => להוליד אמת

הטייה בגלל חוסר בטחון, מילוי התחושה "שאני אהוב", אני מרצה ומשחד את "הפחדים" שלי ולא נאמן לאמת.

בפנימיות רוצים לפגוש את השופט והשוטר...לתיקוני...

תיקון המידות - קשר עם ה' לגילויו - הכנעה , הבדלה, המתקה.

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו