זוהר על הפרשה : לך לך - לך לשורש נשמתך

דע את עצמך ותשיג את מה שקודם לא יכלת להשיג

קשר עם פנימיותך מאפשר קשר עם ה'

איש ישראלי מרכבה לגילוי ה'

לך לך מההרגלים, מהמחשבות, מהעול והמניעות שבראש, למקום הפנימי - לתיקון

מוכרח להיות מסע מניעות בשביל ברור הרצון והשגת הדבר האמיתי

* איך נדע שאנו נעים לקראת ה' ?!

--> ככל שאתה עולה במדרגות כך אתה יותר מתקרב למדרגות הנמוכות...

ניגון...@&..איך כוכב אחד לבד מעז ?!  למען ה' !!!...

אני בעצם לא לבד...... @&@&

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו