טללי חיים: הברכה הגנוזה בהתבטלות לה'

ביטול הישות החיצונית -ביטול הצורך להבין ולהרגיש כל דבר (דעת ורגש)

להיות נציג וממשיך שפע של הקב"ה

פנימיות האדם דבוקה באל חי וחיצוניותו מרוחקת

הרפיית החיצוניות תאפשר גילוי וחיבור לפנימי

הפנימיות כל חפצה כיסופים וגעגועים לה'

הביטול מביא לביטוי של פנימיותך

אם יש משהו שמשקף לך את פגמיך, זה בא לתיקונך באהבה והשגחת ה'

מעגל חיצוני (המציאות) הפנימי זה ה'

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו