פרשת שמות,

הסיבה הפנימית לשעבוד ולגאולה,

שורש הרוח היהודית

משיבת נפש - עין חרוד