נוכח פני ה' - חווית היהודי בפשטות

במידה והיא חסרה, יש חוסר שקט וחוסר סיפוק

מסילת ישרים: להגיע ליראה - ההכרה שיש בורא לעולם, ועומד ממש מולו, והקב"ה מאזין ומקשיב לו כחבר ורעהו

התבוננות ושימת לב - עד שייקבע

יסודות העבודה - זיסקין : בלי הכוונה אין המעשה שלם, קבלת אורות רק מישיבה "נוכח"

"ברוך אתה ה" - "אתה" יצייר במחשבתו שהוא נוכח ה'

תודעה שה' נמצא מעלי, מסביבי בי...

הנחיית תרגול של יובל - נוכח (להגיד אתה...להגיד אני)

שיתוף של דור ואורי

עבודה להשבוע : לנסות להגיע לתפילה ממקום אחר - "אתה" - חווית נוכח

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו