מהירידות יוצאים ברכוש גדול

חייבים לעבור במדבר ומשם אפשר לצמוח

שירת הים: יבשה - הגלוי לנו, התורה הנגלת / הים - הנסתר, תורת הסוד

בקריעת ים סוף הנסתר נהיה נגלה לנו, שבירת המסך בינינו לאלוקות

בעבודה הפנימית הדברים הנסתרים ממך מתגלים לך (הכוחות, העיכובים, ...)

דיאלוג בין השתדלות להרפייה

ככל שהאדם גדל רוחנית הוא מוכן יותר לפגוש עצמו ובעצמו את הנקודות השונות

השבר של האמון הטמון בליבו מנהיגו

להתקשר באמת זה לא לפתור, זה לפגוש

קשר פשוט עם החיים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו