כי בכל יום נהיה ברייה חדשה ממש

כמו שמברכים על זה ברכות השחר

על כן צריך להתחזק להתחדש בכל עת

ויהיה נדמה בעיניו כאילו היום נולד

ומקבל את התורה מחדש...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו