שמחה משתף - האני זה טוב...

יובל - האדם גדול מעוונותיו

אמת לאמיתה מול החסרונות

רואה עברה בישוב הדעת

מדד לאמת לאמיתה - רואה חסרון ומתעורר רצון להתקרבות

בצד האחר - הזיהוי מוריד ומרחיק את האדם מעצמו מבוראו

אין שום יאוש כלל

הנשמה רוצה להיות נקיה

כולנו עוברים ירידות - מה שמשתנה זה היחס כלפיהן

הכרעה אלוקית - לראות את הטוב

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו