הרצון האמיתי - הרצון לטוב - זה מי שאני באמת

משיבת נפש - עין חרוד