בני חבורה טובה... בית ועד החבריה... סניף גן עדן התחתון...

א-דר - ה' דר בתחתיות העולם

איפה ה' נמצא - איפה שאתה פותח לו...

ועכשיו - כל ההתחלות מפורים... (אמר רבינו)

ההסתרה היא מההשבה אל הלב ולא רק מהדעת

תיקון קבלת התורה - קבלה מתוך רצון

נוכחות ה' בחיי - לא לפי מדד כמות הלימוד אלא עומק משמעות הדבר בחיי

הדור קיבלוה ברצון - שורש הנשמה הינו רצון

והרצון בוער לה'- תמיד

שובו לאוצרות שלכם - שבירת התפיסה על ה'

"כי איך שהוא - אף על פי כן..." ניר תמיד - לרצות להתקרב תמיד

המניעות הן על המשכיות הרצון להתקרב לה'

ישוב הדעת - לא ליפול מדעתו ורצונו - חשיפת הרצון

אני חתיכת רצון להתקרב לה'

סגולה ובחירה

תורה עבודה וגמילות חסדים - מאפשרים לרצון להתגלות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו