ליקוטי הלכות - המשך - מחיית עמלק / ברכות הריח / ד'

עם שייגאל זה אוסף של פרטים שיודעים מי הם

תיקון עמלק - מעשה בביטחון

בפורים - הגעה לנק. העצמיות

הנפש של האיש הישראלי

כח מדמה - ממוצע בין גוף (ממהלך גשמי מתרגם לרוחני)  לנפש (להפוך את הרוחניות לתפיסה גשמית)

כח עמלק - "הקיום שלך לא משהו..."

מחיית עמלק  - למחות את התפיסה המדומיינת שלך על המציאות

- דיבורים של יובל - 

יש ממוצע בין כלליות העולמות לה' יתברך

והוא הנפש הישראלי - גבוהה ממש, חלק אלוקה ממעל ממנה נמשך השפע לעולם

 - אנחנו הכח המדמה של הקב"ה - !

מנגנון לגילוי אלוקות, הממוצע בין שמיים לארץ

ה' עובד עצמו דרכינו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו