אנכי השם אלוהיך הוא סוד מקומך האישי בעולם

פרשת שבוע