חכמת לב : לכל דבר יש מידה, מקום ושעה

הסטרא אחרא משתמש בדבר הנכון בזמן הלא נכון

בהמה דקדושה - דעת הפך הבהמיות

ע"י צמצום המח מקבלים דעת 

התחדשות - לא לדעת מחדש ולאפשר לדעת חדשה להתגלות (גילוי בהסתרה)

אומץ להיות בפליאה, להיות ממםמול המציאות

מלכות דקדושה -צמצום הדעת - בהמות הייתי עימך - לא יודע זה הכי קרוב לבורא

מי אני - אתה לא באמת יודע מי אתה - להרפות את המודעות מי אתה

התבודדות בתוך שולחן ערוך - מתי לדעת ומתי להרפות את הדעת

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו