4 מצוות עיקריות שהן הכלים של החג, אלו העצות להתחבר לאור שיש בזמן.
מקרא מגילה, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, משתה – סעודת פורים.

הבסיס הוא מקרא מגילה, קוראים אותה פעם בלילה ופעם ביום, זהו הפרסום של הנס, להודיע שה' משגיח עלינו.
הגילוי של ההסתר, זה עניין המגילה ופורים.
ההסתר הכי בסיסי הוא המציאות של הטבע, שאפשר לחשוב שהחוקיות של הטבע פועלת מעצמה.
בתורה עג אומר רבי נחמן שהתורה היא סתומה וגלויה וכך גם הקב"ה, אדם צריך לזרז את עצמו להשיג את
הפנימיות, את מה שהיה נסתר ממנו.
מי שמעז לצאת למסע של החיים רואה שכל מה שחשבת שאתה, מסתבר שאלו התניות והרגלים ותדמית שהיתה
לך.
זוהי דרך חיים לזרז את עצמנו להשיג את הפנימיות, להבין מי אני באמת, מי האישה שלי באמת , מי זה עם
ישראל באמת.
השבר של החיים מאפשר גילוי שבהסתר, זה הגילוי של פורים.
משלוח מנות איש לרעהו- מצוות שזמנה ביום, האור הכי גבוה מגיע רק באחדות.
"לך כנוס" אחדות העם. אדם שאינו מחובר ומאחד את כל החלקים שלו לא יכול להביא גאולה.
מקשה אחת זהב, כשאתה באחדות ולכל חלק בך יש ביטוי ויחס.
נתינה – היא ביטוי של אהבה.
מתנות לאביונים – התעוררות לרחמים, קשר עם מידתו של הקב"ה שנמצאת בתוכי.

להתפלל על הפורים הזה, שנזכה להשפיע.
הכלי האחרון, סעודת פורים, עד דלא ידע, לשחרר את המקום המוכר שלי.

טיסה לאומן בסוף מאי - היכונו היכונו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו