עיקר הקשר שלך נסתר, והמקום הפנימי שלך הוא המושך (טוב, ביקורת, ביטחון...)

הכח המושך : מושך אלוקות במקומו - כדרך חיים

מנחת יהודה : לקבל כח נסתר בקירבנו - להיות משכן ה'

התעוררות פנימית - לשמור כוחות ולבנות את הכלי

לחבוש את ההרגשה ולכוונה אל ה'

כל התחושות וההרגשות הן מה' יתברך ע"מ שיבחין מעניינים רוחניים עדינים

עיקר הכלי לקבל שפע - החוטם - הנשימה - אני מונשם

הנשימה שלך זה הנשיפה של ה' - נשימה מודעת יוצרת הרחבה לקשר איתו

2 סוגי נשימה : נשימה ללא רצון ונשימה ברצון וכוונה

נשימה ברצון כדי לחנך את עצמך, למשוך חלק יותר גדול מ"המחייה"

לטהר נפשנו מהאוויר "החונה"

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו