סיפור על קולונימוס - בני מחשבה טובה

סיפור על הגיבן הקדוש

עומר מספר על הצפירה

אודי פניני מספר על משפחתו

פרקי הלכות בשואה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו