אור פרשת קדושים

וחיבור ליום העצמאות

משיבת נפש - עין חרוד