הכשרת האברכים - "אנוכי עומדבין ה' לבינכם"

שכר מצווה - מצווה, נתן מצוות כדי להידבק בו - ואין שכר גדול מזה...

אותיות מצווה - שם ה', 2 אותיות ראשונות נסתרות - ה' סתום וגלוי

ייחוד הגוף עם הנשמה - הנסתר עם הגלוי

עבודת הפשטת הלבושים, מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה

אהרון לא שינה - להגיע למקום האחדות ששם אין שינוי

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו