מקור הכאב והשמחה בחיינו - הכח המדמה.

לחיות מבפנים-טירת צבי