ימימה - הזכות שניתנה לנו בקרקע להתחדש מתוך בחירה - אלול

הרב קוק - צריך לסלוח לעצמך ובזה ממשיך חסד ומחילה כללית להכל

התשובה הראשונית - שישוב לעצמו

כל הקשרים שלך תלויים בהגדרה/התפתחות העצמית שלך והתפיסה העצמית שלך של עצמך

"חתיכת או מסתובב שמשפיע אורו"...

תרגול משאלת נפש

- עבודה וחיים, הבדלה בין עיקר לטפל והיכולת לפעול לפי העיקר

- האחריות לפתוח פתח של מחט

- מאמץ - חסימה נפשית ויש מי שצריך מאמץ כתיקון

@& - אלישע משתף - &@

להמית חלקים מהעבר - גאולה פרטית וכללית

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו