ברכה - שניתן ונקבל כוח להשתנות ולהתחדש בשנה הזו

שיתוף חברים...

חלבן - דרשו ה' בהמצאו - קראוהו בהיותו קרוב

דרישה - חיפוש, בקשה חזקה

קריאה לשון זימון, בקשת התקרבות, תפילה

- הדרישה היא המציאה -

המציאה אינה באחריותינו, האחריות על הבקשה

החושך מסתיר את נק. האור הקיימת - את עצם החיפוש של ה'

כאב - ה' קרוב, התחושה מתוך שייכות וקשר פנימי

גם אחרי המציאה תמשיך לדרוש, אם תפסיק נפלתה...

מציאה - יש  - אור פנימי, דרישה - אין, אור מקיף

יש מאין...

מאיפה הכוחות לדרישה ?! - גם זה ממנו יתברך...

נדרש ממך להכיר בזה ולשים את זה על ליבך...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו