"מה" של געגוע...גם של חסרון וגם של מילוי

חשוון - כח ההמשכיות של התיקון יומיום

מחויבות לעבודה פנימית - לעובד ה'

עלייה תכלית הירידה - צברנו אורות כדי לחזור למציאות ולעבוד איתם

סוכה - אהבת הסכך והפסולת שלי

סוכת דוד הנופלת - החלקים הנפולים שבי

צפריר משתף

תנועות נפש אלוקיות או אנושיות (הכלב הנובח מול הודיה)

העליון משפיע התחתון מושפע - בתוכך

זיהוי של שמחה - נק. היהדות

זה שמפריע לך משהו -> ביטוי לגדילה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו