לאט לאט הברית עם החיים הטלכת ומעמיקה. מנוח לאברהם. 

פרשת שבוע