אריה משתף

קדושת הלוי - שרה גרמה חיים לשנים שלה (יש שנים גם ללא חיים)

אחריות שלך שיהיו שם חיים

חיים - דבקות בה' (להתקרב לחיבור השלם)

מחויבות לדחיפה פנימית

קהלת - קישור ליבו לעת הזאת

המציאות האלוקית היא רמז לנקודה הפנימית (רמז - ראה מה זה)

בפגישה עם הנקודה בלב - יש הארה וזה מענג - שמחה וחיות

מצב "בקשו פני" - תפילה - חווית החיים מעצם החיפוש

צימאון לאל חי - הוא החיים

אריה / מאיר - שיתוף

"הניתן" - 5 החושים / העשייה / המפגש עם המציאות

"הנמצא" - הפרשנות שלך למצב - ההבדל הינו בהכרה שלך

חשדן - חש ודן

ניקוי הפרשנויות שנדבקו בנו

להיות בקשר מבלי לתפוס עמדה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו