עבודת יעקב מול עשיו - הכנעה, הבדלה והמתקה

הכנעה זה מתוך בחירה ולא כניעה למציאות כפויה

לתת "דורון" למציאות (לעולם הזה) - "להרגיע אותו"

המציאות כסטרטר לנקודה הפנימית

נשאר המחנה לפליטה - נקודה פנימית עליה לא אוותר

החלק הפנימי שבי שבא להרוג אותי - לייאש אותי

אז נוצרת תפילה על הדבר... חיבור גבוה יותר

וזאת ההמתקה בעצם... ההתקרבות שנוצרת...

אין תיקון אחד וגמרנו.... יש השלמות קטנות.

זה גורם לפער ויאוש בין התמונה המושלמת למצבי הנוכחי

עבודה זה מודעות - לרוב העניין נמצא בתת מודע

מנוחה מתוך עבודה אם אתה "בעניין" שלך

"רווח תעשה לך בין העדרים" - בשעת היסורים נדמה  לו שכל העולם נפל עליו

הרגשה נפשית שאי אפשר - רק נדמה לך !

להרחיב דעתו - לתת עדר - לתת רווח - לתת ניגון לאפשרות...

בתוך הביטוש בעצמו - ה' נמצא - בתוך הרווחים

@%@ ניגון  @%@ - אולי מה שעובר עליך עכשיו - זה הסיבה שאני כאן...!

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו