הקדמה - דיון על ההליכה המשותפת - אחדות ותשובה, איחוי וחיבור כל חלקי האומה זה לזה ודיבור אביהם שבשמיים.

רבי נתן/מקץ - חלום, בחשכת הלילה בעת ריבוי השקר - לכן אין חלום ללא דברים בטלים - יוסף (הצדיק) יודע לברר מהשקר

ברור האמת מתוך השקר, עבודה פרטית לכל אחד

"הרעות בולעות את הטובות" - ולא ניכר יותר מן הטוב - תחושה מוכרת שהינה שקר

האמת קיים לעולם

כל דבריך אמיתיים לנצח - דעת ה'

"ויצברו בר" - לחטוף טוב לימי הרע ויחייה עצמו בטוב בימי נעוריו, לעורר עצמו לכך

קרליבך - יום הלידה ויום הפטירה

לעורר עצמו לחיות עכשיו

פחד מהמוות - ברגע שנהיה יותר בקשר עם הנשמה, נהיה פחות בפחד ממוות - הנשמה לא מפחדת

קשר עם המהות - השמחה המלאה טוב, ממילא אין פחד

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו